Кой съм аз?

Кой съм аз?

В Linux системите има една команда, която пита кой съм аз – whoami. Отговорът е прост и съдържа името на потребителя, с ...
Aктивизъм