Eco Hub е екообразователна инициатива на сдружение „За Земята“.

Създадохме Eco Hub с цел да насърчим повече хора, и особено младите и дейните, да предприемат лични действия за приспособяване към климатичните промени и постигане на екологичен начина на живот с екологична и социална справедливост, включително между половете и между богатите и бедните страни.

Целта ни е да достигнем до възможно най-много ученици, младежи, граждански групи и отделни хора с ключовото послание, че можем да изградим по-добро бъдеще на основата на екологичната устойчивост и справедливостта. С помощта на поредица от научно-популярни статии, дебати, обучения, конференции, работилници и фестивали хвърляме нова светлина върху многото различни начини и действия за приспособяване към климатичните промени.