Еко хъб е отворена екообразователна платформа с фокус върху практически знания, действащи инициативи и алтернативи за устойчив начин на живот и климатична адаптация. EcoHub.BG се поддържа от Екологично сдружение „За Земята“.

Еко хъб събира практически примери за това как да живеем по-етично и  устойчиво, намалявайки своя екологичен, ресурсен и климатичен отпечатък.

Еко хъб дава реални примери и връзки към действащи проекти, които да ви помогнат по пътя на промяната. Ако откривате празноти, ви каним да се присъедините към движението за промяна, което се старае да ги попълни.

Еко хъб постоянно се допълва с нова информация, затова ако имате идея за полезен материал, свържете се с нас на ecohub@ecohub.bg.

Движение за устойчив живот

В съвременното общество големите градове са се превърнали в туморни образувания, които се разрастват поглъщайки хора и най-вече ресурси, преобразувайки ги в отпадъци. Този процес унищожава екосистемите, застрашавайки по този начин самия живот. Но дори и да живеем сред природата, ако начинът ни на живот е неустойчив и неетичен: с прекомерно потребление и токсични продукти, сгради и транспорт и социална несправедливост, то ние също сме съучастници в това унищожение. 

Цели на Еко хъб

Създадохме Еко хъб с цел да насърчим повече хора, и особено младите и дейните, да предприемат лични действия за приспособяване към климатичните промени и постигане на екологичен начина на живот с екологична и социална справедливост, включително между половете и между богатите и бедните страни.

Целта ни е да достигнем до възможно най-много ученици, младежи, граждански групи и отделни хора с ключовото послание, че можем да изградим по-добро бъдеще на основата на екологичната устойчивост и справедливостта. С помощта на поредица от научно-популярни статии, дебати, обучения, конференции, работилници и фестивали хвърляме нова светлина върху многото различни начини и действия за приспособяване към климатичните промени.

Партньори

Еко хъб е създаден като идея на „За Земята” и за период от 2021-24 ще се поддържа в рамките на международна инициатива на двадесет организации от 13 европейски страни, обединени с цел осведомяване и въвличане на европейските граждани в действия за климатична справедливост.