Наръчник „Компостиране“

Компостът е „черното злато“ за почвата. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата. Когато той се смеси с останалата почва от градината, подобрява киселинността ...
Помагала