Помагала

Наръчник „Компостиране“

Компостът е „черното злато“ за почвата. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата. Когато той се смеси с останалата почва от градината, подобрява киселинността и развитието на растенията. Колкото подълго време почвата се обогатява с компост, толкова по-плодородна става тя. Ако поне четири години почвата се подхранва с компост, то в следващите няколко години няма да има нужда от никакви други стимуланти. Получават се вкусни зеленчуци, красиви цветя, чист двор, екологично чисти храни, отглеждани без изкуствени стимулатори, като същевременно се намалява количеството на отпадъците.

Разберете повече за правилата и начините на компостиране в нашия наръчник.

Comments are closed.