Пермакултура – теоретични основи и обхват

Пермакултурата (произхожда от „перманентно – прев. дългосрочно, устойчиво земеделие“) представлява алтернативна земеделска система, в която растенията, животните и хората са интегрирани в ...
Алтернативна икономика