Рекламен плакат на сапатисти
Алтернативна икономикаЕко алтернативи

Устойчивият начин на живот на сапатистите

Представители на Сапатисткия фронт за национално освобождение разказаха за модела на самоуправление в мексиканския щат Чиапас. Срещата беше част от тяхното посещение в България по време на дългоочакваната европейска обиколка на сапатистите.

На 8 октомври 2021 г. в салона на Националния студентски дом, представители на Сапатисткия фронт за национално освобождение споделиха опит от своята революционна дейност и какви са предизвикателствата пред концепцията им за обществено развитие. След двучасовата им презентация имаше и дискусия. Любопитното при тяхното представяне бе начина, по който те конструират чрез публичен разказ общата си историческа памет. По време на тяхната европейска обиколка сапатистите не само споделят собствения си модел на общностно развитие, но и черпят впечатления и опит от европейски антиглобалистки групи.

Хората взимат решенията

След първоначалното въстание на сапатистите през 1994, те се превръщат във водещ глас на коренното население на Мексико. Те изграждат автономна система за самоуправление в територии на щата Чиапас, населени предимно от привърженици на движението. Ключов принцип, лежащ в основата на сапатисткия проект, гарантира, че автономните институции служат на хората. Това е значението на принципа „е mandar obedeciendo“ (да водиш, като се подчиняваш). Политическите им лидери не вземат решения от името на своята общност като нейни представители, а по-скоро действат като делегати на общността. Те изпълняват решенията, взети в местните събрания, което е традиционен механизъм за вземане на решения. Те съществуват на ниво село и включват жени, чието овластяване е в центъра на сапатистката революция. Този модел започва да се изгражда от 1983 г., като в началото организацията е строго нелегална и съставена само от мъже, но впоследствие се включват и жени. Днес около една трета от сапатистите са жени.

Представяне на сапатистките идеи
Представяне на сапатистките идеи

Селските асамблеи избират делегати в общински съвет – следващото ниво в административната структура на Сапатистас. След това на регионално ниво няколко автономни общини са представени чрез делегати в Съвети за добро управление (наричани така, за да се прави разлика с „лошото“ мексиканско правителство). Членовете им служат с ограничен мандат на ротационен принцип на смени само за няколко седмици. Честата ротация има за цел да предотврати появата на клиентелистки мрежи.

Жените са в челните редици

От самото си началото си през 1983 г., Движението на сапатистите работи за подобряване на живота и зачитане на правата на жените от коренното население в Чиапас, Мексико. Сапатистките приемат Революционен закон за жените през 1993 г. Той гарантира правото на справедлива заплата, свободен избор на партньора, решение за броя на децата. Също така дава право на здравеопазване, на образование, да участват в обществени дела и да встъпват в политическа служба. По време на представянето петте жени споделиха как са били третирани жените от местното население в Южно Мексико в годините след колонизирането на земите им. На моменти детайлите бяха трудни за осмисляне, както и за превод. (Сапатистките говореха на испански, а преводът беше на английски език).

През годините жените сапатистки са в авангарда на съпротива. Те участват равноправно във всички аспекти на политическото и обществено организиране. Те поддържат връзка с жени по целия свят, като организират различни международни събирания. Те са създали кооперации, където занаятчийските продукти се продават на по-справедлива цена, а жените работят в по-добри условия за по-добри заплати.

Въпреки това жените сапатистки имат и своята традиционна функция. Те поддържат дома, като приготвят храна и се грижат за децата. Но те така също преподават в контролирани от общността училища, ръководят сапатистки здравни центрове, заемат длъжности в сапатистките органи за управление, работят във фермите си, а някои от тях правят собствени видеоклипове и радиопредавания.

Здравето и образованието са водещи ценности

Сапатистите са разработили собствена здравна система, като те използват и здравна помощ от специалисти, които не са сапатисти. Повечето общности имат местен доброволец, който получава обучение по традиционна и съвременна медицина в регионалните здравни центрове, организирани от Движението. Тези доброволци предоставят базови услуги в локален дом на здравето.
По-специализирано лечение се предлага в клиники, разположени в някои от общинските центрове. Координиращите комитети по здравеопазване, също като образователните, съществуват на всяко административно ниво, което гарантира участието на общностите в администрирането на автономната здравна система.

Автономните училища се администрират от така наречените „организатори на образованието“. Те са предимно местни младежи, които преподават в собствените си общности под надзора на образователна комисия, избрана от местно събрание. От стартирането на автономната образователна система сапатистите са провеждали обучителни програми за подготовка на организаторите на образование и разработване на учебна програма в сътрудничество със солидарни групи, неправителствени организации и доброволци отвън, както и след консултация с местното население.

Сапатистко дете в ръцете на майка му
Сапатистко дете в ръцете на майка му

По подобен начин се обучават новите промоутъри. Това са хората, които разказват за сапатистките идеи по света. Промоутърите не получават заплати и често са подпомагани от общността при отглеждането на техните царевични ниви, докато отсъстват.

Учебната програма за всички е интегрирана в живота на общността и е пригодена да подготви новото поколение за самоуправление и самодостатъчност. Водещи предмети са автономията на движението, история му, агроекология и ветеринарна медицина. За обучение се използва испански език, както и местните езици на различните етнически групи. Акцент при обучението е запазването на местните традиции и знания. Общността участва активно в определянето на методологията и учебната програма.

Парите също са важни

Функционирането на автономното правителство, училища и клиники, както и други колективни проекти, се финансира от приходи от кооперации и земеделски колективи. Те са в центъра на стремежа на сапатистите да постигнат икономическа самодостатъчност от държавата и да изградят икономика, основана на справедливо разпределение на ресурсите. Докато кооперациите и колективите съжителстват със семейната земя и индивидуалното предприемачество, участието в колективна работа на ротационна основа е задължително.

Има и популярни банки, които отпускат нисколихвени заеми на членове на общностите. Тези банки генерират средства, които се инвестират в нови колективни проекти. Някои колективи са само за жени и целят да предоставят възможност на жените да придобият увереност и да участват по-активно в социалния живот на своите общности.

Кооперациите на сапатистите

След въстанието от 1994 г. исканията на коренните жители за признаване на тяхната култура и техните колективни, икономически и политически права не са удовлетворени. Техният негативен предишен опит и желание за промяна водят до създаването на първата кооперация за кафе Sapatista. Целта на производителите е да получат алтернативен начин на доставка и износ на кафето, който да им позволи да прекратят пълната си зависимост от посредниците и непредсказуемия глобален пазар. Техният призив за създаване на „друг“ пазар на кафе, с по-достойни условия за производителите, е възприет от малки кафенета от САЩ със съществуващи кооперативни структури и прогресивна политическа ориентация.

Първата кафе-кооперация, съставена изключително от членове на сапатистите, е Mut-vitz („Планината на птиците“) в района Сан Хуан де ла Либертад, в планините Чиапас. Mut-vitz е създаден през 1997 г. с 200 производители на кафе, които през 1999 г. провеждат първата продажба и износ на около 35 тона за Европа и САЩ. Експериментът се оказва много успешен. В рамките на следващите три години количеството изнесено кафе се е увеличава пет пъти. Междувременно върви и процес по биологично сертифициране на кафето. Така се създава нова кооперация в Пантелхо, във високопланинските райони. Цените на това кафе са предварително определени и справедливи спрямо всички участници в сделката.

Структурата на кооперациите

Общото събрание на производителите е върховният орган на кооперациите, което се свиква поне веднъж годишно и избира нов административен съвет на всеки 3 години. Общо има около 2500 включени производители, докато количеството кафе, което отива в солидарните мрежи, е стотици тонове, в зависимост от условията през всяка година. Сапатистките кооперации за кафе са пример за развитието на алтернативни и автономни икономически структури в Чиапас. Чрез своята дейност производителите не зависят от местния или световния пазар, като същевременно това им носи достоен доход, който се увеличава с годините. Освен това те получават достъп до общи структури и техническа поддръжка. По този начин кооперациите за кафе действат като движеща сила на движението на сапатистите.

Кооперациите се сблъскват и с трудности. Изграждането на ефективна организационна структура, която да зачита хоризонталната и пряка демократична политическа ориентация на движението на сапатистите, в началото е най -голямата им трудност. Те съзнателно отказват всякакъв вид помощ от мексиканската държава и се занимават с техническите и бюрократичните процеси само с подкрепата на независими и солидарни организации в Мексико. В същото време те се опитват да разработят някои инфраструктурни проекти като пространства за съхранение и предварителна обработка на кафето.

В резултат на това регионът Чиапас претърпява значителен бум и се превръща в модел за подражание за създаване на допълнителни кооперации, например в производството. Освен това биологичното земеделие е съществена част от самозачеването на сапатистките кооперации за кафе. Сапатистите имат традиционно разбиране за околната среда и природата и нарочно се разграничават от фермерите, благоприятстващи правителството. Сапатистите се стремят към устойчиво отглеждане. Това включва и опазване на горските масиви в самите плантации за кафе, което влияе добре не само на качеството на реколтата, но и на запасите от вода.

Мрежа на влияние в Европа

В днешно време кафето Zapatista се разпространява в най-малко 12 европейски държави. Всички местни инициативи са свързани чрез хоризонталната мрежа RedProZapa, която провежда общи събрания два пъти годишно в някой европейски град. Общата характеристика, която ги обединява, е тяхната политическа солидарност с борбата на сапатистите. Продажбата на кафе осигурява икономическа подкрепа на производствените структури в щата Чиапас.

Рекламен плакат  на сапатисти
Рекламен плакат на сапатисти

Европейската обиколка на сапатисти през лятото и есента на 2021 г. също така подпомага популяризирането на техните идеи. Фактът, че на срещата в София революционната организация беше представена само от жени, е показателен за равноправието между половете. Направи впечатление, че при засягането на различни теми от всекидневието на живота в щата Чиапас винаги се обръщаше внимание на екологичния аспект и значението на устойчивото земеделие върху цялостния облик на Сапатисткия фронт за национално освобождение.

Comments are closed.