Алтернативна икономика

Хиуаре Базар – селото на милионерите (Индия)

Хиуаре Базар е селце, дълбоко изгубено в селския район на Махаращра. Четири десетилетия назад, селото е било с върлуваща престъпност, изостанало управление, ужасно обедняло и в голяма степен – игнорирано от държавните органи. Повечето семейства са притежавали земя в селото, но не са били в състояние да отглеждат храна за ядене или продажба поради непрекъснатата суша в района. Повечето младежи са напускали селото на 15-годишна възраст, за да търсят работа в съседните градове.

Въпреки това, през 90-те години съдбата на общността се променя и тя се превръща в богато село с приблизително 60 милионери, всички от които са фермери. Попатрао Багуджи Павар (лидерът на общността) заслужава признание за това постижение – „от нищета към царство“, тъй като той безвъзвратно трансформира социално-икономическата структура на селото.

Ключът към успеха е в комбиниране на нефинансови и финансови обществени средства, разпределени с решението на общността за постигане на финансови резултати чрез възстановяване на природните ресурси, както и необичано високото ниво на социална съгласуваност между жителите на селото. Сред най-важните мерки са:

  • управлението на водата,
  • построяването на резервоари,
  • контрол на пашата,
  • микрофинансиране и
  • социално подпомагане на бедните.

Хиуаре Базар и неговата история

Историята на селото изглежда като история направо от Боливуд, но е всъщност e напълно реална и впечатлява със своите постижения.

65% от населението на Индия живее в села, където селското стопанство е основният източник на доходи. Земеделието, от друга страна, е непродуктивно в някои части на Индия по време на период от края на 70-те и 80-те години поради голяма суша, липса на директна пазарна интеграция, високи цени на суровините и лошо пазарно ценообразуване. Точно както много други села в Индия, фермерите на Хиуаре Базар са имали същата съдба само докато не решиха да я предизвикат.

Comments are closed.