Наръчник по екологичен начин на живот и климатична адаптация 2023
Наръчник по екологичен начин на живот и климатична адаптация 2023
БиблиотекаПомагала

Наръчник по екологичен начин на живот и климатична адаптация

Наръчникът включва 14 теми, представени накратко с препратки към по-обширни източници на информация. Може да се използва за вдъхновение на младежки акции за приспособяване към климатичните промени и екологичен начин на живот. Особено подходящ извор на идеи за текущата през 2023 Младежка кампания „В крак с климата“.

Comments are closed.