Движение за устойчив живот.

В съвременното общество големите градове са се превърнали в туморни образувания, които се разрастват поглъщайки хора и най-вече ресурси, преобразувайки ги в отпадъци. Този процес унищожава екосистемите, застрашавайки по този начин самия живот. Но дори и да живеем сред природата, ако начинът ни на живот е неустойчив и неетичен: с прекомерно потребление и токсични продукти, сгради и транспорт и социална несправедливост, то ние също сме съучастници в това унищожение. 

Целта на Eco Hub е да събере практически примери за това как да живеем по-етично и  устойчиво, намалявайки своя екологичен, ресурсен и климатичен отпечатък. Eco Hub дава реални примери и връзки към действащи проекти, които да ви помогнат по пътя на промяната. Ако откривате празноти, ви каним да се присъедините към движението за промяна, което се старае да ги попълни. Eco Hub постоянно се допълва с нова информация, затова ако имате идея за полезен материал, свържете се с нас.