Eco Hub е създаден като идея на „За Земята” и за период от 2021-24 ще се поддържа в рамките на международна инициатива на двадесет организации от 13 европейски страни, обединени с цел осведомяване и въвличане на европейските граждани в действия за климатична справедливост.