Енергийна ефективност

Слънчев въздушен колектор

Представяме ви конструкция на слънчев въздушен колектор, вариант на Стената на Тромб, подходящ за условията на България. В умерения климат и особено в планински райони през нощта температурите през зимата падат драстично на фона на положителните през слънчев ден. Това предполага, че класическата Стена на Тромб с акумулиране на топлината не би работила ефективно. Нужно е бързо отвеждане и съхраняване на топлината по време на краткия слънчев принос – през зимата денят е къс.

За целта конструкцията на въздушния колектор е с изолация зад метален лист черно боядисана ламарина. 

Принцип на действие

Колекторът има два отвора – единият е ниско разположен, а другият – високо. През ниския, от стаята навлиза в колектора студен въздух от помещението. След като се нагрее между двата метални листа, топлият въздух преминава през по-високо разположения отвор обратно в стаята. 

На снимката – направени са отвори за преминаване на въздуха по дължина през дървената рамка, която държи на дистанция двата метални листа. Избираме черна (стоманена) ламарина, понеже алуминиевите па̀ри могат да имат потенциално нездравословен ефект с натрупване. Към момента се подозира връзка между Алцхаймер и хранене с храни опаковани в алуминиево фолио.

След като е боядисана в черно покриващата ламарина, отгоре на 3-4 см отстояние се монтира прозрачно покриващ материал – стъкло или, ако няма такова с подходящи размери, може да се ползва 5 мм поликарбонат, който има по-нисък екологичен ефект от закалено стъкло, което би издържало на температурните разширения. Въздухът не е в контакт с поликарбоната, а се движи между ламаринените слоеве. По този начин, освен че няма замърсяване с изпарения от поликарбоната, не се замърсява колекторът с прах от помещението, което би компрометирало ефективността му.

Тази конструкция работи в режим на отопление, понеже се ползва за планински район, в който летата са хладни. Но могат да се предвидят отвори, които да позволяват колекторът да се ползва и за охлаждане на въздуха в стаята. Нещо, което може да намерите описано в статията ни за Стената на Тромб.

Опитът ни показва, че дори при външни температури близки до нулата, подобен колектор може да поддържа изолирана стая на 20°C. При по-големи размери на колекторите могат да се отопляват и съседни помещения, но само през слънчевата част от деня. За отопление с акумулиране може да видите статията ни Системи за пряко и непряко слънчево акумулиране, които може би не са толкова ефективни за България през зимата или да се предвиди изграждането на слънчеви високоефективни водни колектори в комбинация с голям резервоар за съхранение. Според нас обаче, тези системи, поради растящите цени на материалите и оборудването, стават все по-нерентабилни, докато обикновения слънчев въздушен колектор струва едва 200-300 лв по цени към 2024-а и се изплаща до 2-3 г.

Автори: Явор Желязков
Тодор Славов

Comments are closed.