zero waste
БиблиотекаВидеоНулеви отпадъци

Нулевите отпадъци на практика

В тази лекция ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. Представени са възможните начини за успешно прилагане на подхода Нулеви отпадъци. Разглежда се принципа на споделена отговорност, 10–те основни стъпки към нулеви отпадъци и показатели за оценка.

Лекциите са част от проект ClimAlt, имащ за цел да повиши информираността по темите за климатичните промени и по–конкретно – за решенията и алтернативните практики.

ClimAlt е международен проект по програма Еразъм+, реализиран от екологичните организации A Sud (Италия), Door (Хърватска), Navdanya International Onlus (Италия), Play Agency (Дания) и Eкологично сдружение „За Земята“, представен в България с комуникационната подкрепа на Климатека

Comments are closed.