Видео

Чакайте, Европа иска да направи КАКВО?!

ЕС дава приоритетен статут на проекти за изкопаем газ, унищожавайки нашите общности и климата, докато същевременно претендира, че е лидер в областта на климата. Изкопаемият газ е несъвместим със Зелената сделка за Европа и справедливия преход, от който се нуждаем, за хората и планетата.

Видеото е адаптирано спрямо предложените от ЕК газови проекти в Петия списък на проектите от общ интерес (ПОИ – 5th PCI List) По предварителна информация се очакваше списъкът да съдържа 55 газови проекта, но много от тях са отпаднали, включително поради икономическа нежизнеспособност.

Още в:Видео

Comments are closed.