Изглед към вътрешността на тоалетната
Екостроителство

Направи си сам суха разделна тоалетна

С промяната на климата, се наблюдават такива екстремни събития и все повече е важно да мислим за решения за климатична адаптация.
Темата, която ще разгледаме, е за компоснтните тоалетни. Още се наричат сухи разделни тоалетни. Най-общо биха могли да се класифицират като фиксирани и походни.
Три функции обуславят ролята на сухите разделни тоалетни:

  • Пестят много вода – при едно посещение на конвенционална толаетна, се хабят приблизително десет литра вода, което прави 1 м3 до 1,5 м3 разход на вода за тоалетна на човек за един месец. Има места, дори в планинските райони, където е целесъобразно да се пести от водата, поради малкото ѝ количество, а има и села, където водоподаването е спряло поради суша. В такива райони, където има водни тоалетни (такива, където се ползва вода за почистване и отвеждане на екскрементите), в случай на суша, те не могат да се захранят, за да оперират правилно и това създава проблеми. Сухите разделни тоалетни са чудесно решение за такива случаи, като пестят воден ресурс;
  • Те са спасително решение в случай на авария на водопровода (като примери: скъсана стена на язовир, наводнение разрушило водопроводната мрежа, спукана канализация), когато отремонтирането може да трае седмици. В този случай използването на разделна тоалетна спомага бързата адаптация към ситуацията;
  • Хигиената. В световен план има общности, където липсва изградена канализация (в частност – страни от Африка, където е налице висок ръст на заболели от дезинтерия, поради невъзможност за поддържане високо ниво на хигиена) и съответно не могат да се използват водни тоалетни, сухите разделни тоалетни са много добро решение и могат да спасят човешки животи. Повече може да научите в статията ни Екология и хигиена – еко тоалетни и използване на човешки тор.

Изграждане на фиксирана компостна тоалетна

Компостната или сухата разделна тоалетна, се характеризира с разделянето на урината от фекалиите. С това се постигат два ефекта:

  • Липсва неприятната миризма, която е характерна за тоалетните, където двете вещества се смесват;
  • Урината и фекалиите се компостират по различни начини.

Проектът, който ще ви представим, е за изграждане на конструкция на суха разделна тоалетна в пълен размер и с пълна функционалност. Тази тоалетна се прави предимно с учебна цел.

Изграждане носеща конструкция на тоалетната.

За построяване на тоалетната се използва предимно дървен материал, тъй като той има най-малък екологичен отпечатък.

Панорамен изглед на конструкцията на компостната тоалетна
Панорамен изглед на конструкцията на компостната тоалетна

Готовата тоалетна – външен изглед
Готовата тоалетна – външен изглед

Изглед към вътрешността на тоалетната
Изглед към вътрешността на тоалетната

Основна част – мястото за сядане и „обзавеждането“
Основна част – мястото за сядане и „обзавеждането“

Импровизирана конструкция за разделяне на урина и екскременти
Импровизирана конструкция за разделяне на урина и екскременти

Както е видно от снимките, разделянето се извършва посредством собственоръчно направена система за отвеждане на урината в отделен съд (в случая – петлитрова бутилка) и събирането на твърдата част в кофа, като след всяко използване на тоалетната, се посипват дървени стърготини в кофата, за да се тушира миризмата и да се подпомогне процеса на компостиране.

Бутилка за събиране и съхранение на урината
Бутилка за събиране и съхранение на урината

Кофа за събиране/компостиране на екскрементите
Кофа за събиране/компостиране на екскрементите

Талаш, който се посипва върху фекалната маса, за да се предотврати неприятната миризма и да се инициира процес на компостиране
Талаш, който се посипва върху фекалната маса, за да се предотврати неприятната миризма и да се инициира процес на компостиране

Има и писоарна част, която е конструирана така, че когато се ползва импровизираната мивка, за измиране на ръцете, водата, която се използва, се отвежда към писоара и го почиства.

Самоделна мивка и писоар; при използване на мивката, писоарът се изчиства
Самоделна мивка и писоар; при използване на мивката, писоарът се изчиства

Близък изглед на импровизираната мивка в компостната тоалетна
Близък изглед на импровизираната мивка в компостната тоалетна

За повече информация – очаквайте видеото ни в секцията помагала.

Comments are closed.