детски кукли сред развалините на изоставен дом, покосен от прилива на покачващото се морско равнище в Джава, Индонезия
Детски кукли сред развалините на изоставен дом, покосен от прилива на покачващото се морско равнище в Джава, Индонезия
Енергия и климатКлиматична адаптация

Децата ще се оправят

Тази статия е насочена към лицата, вземащи решения на COP-26. Тя беше създадена тази седмица от 60 младежи от цял свят, за да отправят единен призив за климатична справедливост. За повечето от нас английският не е роден език и не се бяхме срещали преди. И все пак само за 4 часа се изслушахме един друг, споделихме опита си и съставихме визията си за бъдещето, което искаме да наследим. Ако ние можем да направим това, отговорните лица също могат да го направят.

60 младежи-активисти от цял свят с общо обръщение към политиците за решителни действия за климата

60 младежи-активисти от цял свят с общо обръщение към политиците за решителни действия за климата

Има една поговорка от Палау, която гласи A klukuk a rkemei. В превод това означава „утрешният ден тепърва предстои“. Тя учи малките деца в Палау на това колко е важно да се грижат за бъдещето. Действията ни днес определят как ще изглежда утрешният ден. Въпреки това същите тези деца изпитват огромни загуби и щети заради настоящата климатична криза, която те самите не са предизвикали.
Ние сме 60 млади хора. Идваме от Буркина Фасо, Бурунди, Нигер, Централноафриканската република, Колумбия, Холандия, Дания, Унгария, Латвия, Белгия и Испания. Произхождаме от различни среди, но всички изпитваме опустошителните последици от климатичната криза и сме обединени в исканията си към вземащите решения на COP 26.

Настояваме загубите и щетите да станат приоритет на COP 26 и постоянна тема на следващите срещи. Вярваме, че този, който счупи вазата, трябва да плати за това.

Тази въображаема история е ехо на безбройните действителни истории на хора, засегнати от климата на насилие. Хора, които срещнахме тук, на COP 26, и които стават активисти, за да не се налага други да преживяват това, което се е превърнало в тяхно ежедневие. Хора като Маринел Сумоок Убалдо, 24-годишна филипинка, чието семейство е живяло в хармония с природата, преди да стане жертва на тайфуна Хайян, жертва на световния климат на насилие. Тя става активист не по свой избор, а от необходимост, за да предотврати това да се случи отново на нейната общност или на други хора.

Вместо това трябва да поставим съпричастността в ядрото на политиките за загуби и щети. Климатът на съпричастност и грижа е насочен към тежкото физическо, икономическо и психологическо бреме, причинено от загубите и щетите. Един световен климат на грижата би могъл да се основава на общността, местните решения, колективните усилия, равенството, междусекторните действия, споделянето на властта и вниманието към психичното здраве.

Как да прекъснем този климат на насилие?

Първо, нека човекът, който е счупил вазата, да си плати за нея. Страните и корпорациите, които са допринесли най-много за климатичната криза, трябва да бъдат подведени под отговорност. Това вече не може да бъде доброволен ангажимент, а трябва да се превърне в системна и правно обвързваща отговорност. Необходима е структурна рамка, в която да се отчитат историческите щети и в която адаптацията и смекчаването на последиците трябва да се приоритизират, за да се избегнат бъдещи загуби и щети. Финансирането трябва да се основава на отговорност, а не на вина или от благотворителност, и трябва да е отделно от финансирането, което е необходимо за адаптиране и смекчаване. По-редовното изпълнение на НДП (национално определени приноси), които включват редовни, изрични и правно обвързващи планове за принос за загубите и щетите, ще помогне да се гарантира, че отговорните лица изпълняват своите ангажименти.

Второ, поставете общностите начело и в центъра на политиките за загуби и щети. Тези, които са били засегнати, знаят докъде стигат загубите и щетите, нека те да определят обхвата на политиките. Позволете на общностите сами да управляват ресурсите и програмите за загуби и щети и се уверете, че жените и младежите са представени. За да се избегнат по-нататъшни загуби и щети, горите и природните местообитания трябва да бъдат защитени от законните им пазители, така че те отново да продължат да са наситени с богатото биоразнообразие, на което разчитаме, за да живеем. Поставянето на най-засегнатите общности в центъра на загубите и щетите отчита и психологическите въздействия. Осигурете подкрепа и вземете предвид емоционалното благополучие.

И накрая, преосмислете как изглежда глобалното гражданство в светлината на свързаното с климата разселване. Хората трябва да могат да се придвижват по свой избор, а не поради трагедия. Ресурсите, земята и обезщетенията трябва да бъдат достъпни и справедливо разпределени.

Преосмислете какво детство искате да дадете на нас, децата, за да не се налага повече да носим тежестта на света, когато станем възрастни в условията на извънредна ситуация.

Не позволявайте този климат на насилие да бъде нашето наследство, защото ние сме вашето утре.

Подписано от шестдесет младежки активисти, пресичащи граници и култури в общо търсене на справедливост по отношение на климата.

Comments are closed.